Guide: informasjon om vinskap

Vinskap kan beskadiges hvis de ligger ned

Hvis du selv velger å hente et vinskap er det viktig at du lar det stå oppreist under transporten. I enkelte tilfeller kan kompressoren/kjølesystemet beskadiges hvis skapet ligger under transport.

Av denne grunn anbefaler vi at du får vinskap levert av fagmenn som kan transportere skapet oppreist hele veien.

Vent med å slå på vinskapet

Når du har plassert vinskapet på ønsket sted bør du vente 6-12 timer før du kobler det til strøm. Det er viktig å la vinskapet stå i ro etter transport slik at det kan akklimatisere seg.

Det er også viktig at du plasserer vinskapet i perfekt vater.

Bruk ventetiden til å fylle flasker i vinskapet.

Slik arrangerer du vinflaskene best

Alle vinskapsprodusenter opplyser hvor mange flasker (bordeaux-flasker) som vinskapet har plass til. Det er imidlertid de færreste av oss som kun har bordeaux-flasker i vinsamlingen og det finnes mange flasker som er både tykkere og lengre enn disse.

Du skal derfor regne med, hvis du har ulike flaskestørrelser, at du har plass til 70% av det opplyste flaskeantallet.

Unngå å overfylle vinskapet. Det er viktig at det er plass til at luften kan sirkulere inne i vinskapet da dette er med på å sikre en konstant temperatur i hele kjølerommet. Les mer om flaskeplassering, temperatur og luftfuktighet her.

Når du slår på vinskapet

Når du slår på vinskapet for første gang vil det kjøre hardt fordi det krever mye energi å kjøle ned alle flaskene. Husk at hele kjølesystemet skal komme i gang og i starten vil du derfor kunne oppleve at vinskapet avgir mer støy enn normalt. Skapet kommer også til å starte og stoppe flere ganger enn normalt.

Støy fra vinskapet

Et vinskap avgir mer støy enn et alminnelig kjøleskap, blant annet fordi det er plassert vifter inne i skapet. Disse sørger for å fordele kulden rundt i skapet slik at det er lik temperatur i hele kjølerommet. Det er også stor forskjell på hvordan støyen oppleves avhengig av akustikken i rommet hvor skapet er plassert. Les mer om støy fra vinskap og hvordan du kan redusere denne her dansk).

Temperaturen varierer

Når du har innstilt vinskapet til ønsket temperatur er det vanlig at den aktuelle temperaturen vil variere med et par grader i begge retninger. Temperaturen svinger avhengig om skapet trenger å produsere kulde eller om det akkurat har produsert kulde.

Temperatursvingningene er helt normale og er ikke noe som vinen når å reagere på da det tar lengre tid for væske å endre temperatur.

Se mer i manualen

For ytterligere bruksanvisninger og informasjon om bruk av vinskapet henviser vi til den medfølgende manualen som du også kan finne her.

Slik fjerner du en hylle