2 Kjølesoner

Lagre vinen din ved to forskjellige temperaturer i samme vinskap.

Et vinskap med to kjølesoner er velegnet som serveringsskap. Her har du mulighet for å lagre og servere vin ved to ulike temperaturer, og du kan eksempelvis lagre hvitvin og champagne ved 8 grader og rødvin ved 12 grader.

Disse skapene er som regel fysisk delt i midten slik at hver sone har sin egen konstante temperatur.

I det som kalles multisoneskap finnes ikke denne fysiske oppdelingen. Man kan derimot innstille ulik temperatur i topp og bunn og oppleve en blanding av de to temperaturene i midten av skapet.