Personvernregler

Wineandbarrels trenger følgende opplysninger når du handler hos oss:

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Vi registrerer også IP-adressen hvor eventuelle kjøp foretas fra. Informasjonen brukes normalt ikke, men kan brukes i en eventuell politietterforskning. IP-adressen lagres så lenge det er nødvendig i forhold til en eventuell politietterforskning. Alle falske bestillinger blir politianmeldt.

Vi registrerer og videresender de personopplysningene som er nødvendige for å kunne levere varen til deg.

Personopplysningene registreres hos Wineandbarrels A/S og oppbevares i fem år i henhold til Bokføringsloven, hvoretter opplysningene slettes.

Vi samarbeider i tillegg med en rekke andre selskaper som lagrer og behandler data. Selskapene behandler utelukkende opplysninger på våre vegne og får ikke bruke dem til egne formål.

Ved eventuell elektronisk betaling brukes en sikker kryptert metode gjennom Webshopsystemet. Det er en godkjent leverandør med godkjenning fra E-merket.

Butikksystemet bruker såkalte cookies for å håndtere innholdet i handlekurven. En cookie er en fil som lagres på din egen PC. Vi bruker disse cookies for å gjenkjenne deg og for eksempel huske hvilke varer som er i handlekurven når du handler online hos wineandbarrels.no. Det er også mulig å be systemet lagre dine adresseopplysninger til neste besøk. Ønsker du senere å slette disse opplysningene, kan dette gjøres via nettleserinnstillingene. I Internet Explorer gjøres dette for eksempel via menyen "Verktøy" og menypunktet "Internettalternativer".

Vi samarbeider kun med databehandlere innenfor EU eller i land som kan gi dine opplysninger tilstrekkelig beskyttelse.
Den behandlingsansvarlige på www.wineandbarrels.no er Jakob Dau.

I henhold til EUs personvernforordning (GDPR) har du en rekke eksplisitte rettigheter:

Artikkel 15 GDPR – Rett til innsyn

Du har som registrert rett til å se de personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å motta informasjon om de behandlingene vi utfører med dine personopplysninger.

Artikkel 16 GDPR – Rett til retting

Du har som registrert rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet. Du har også rett til – med hensyn til formålene med en behandling – å få komplettert ufullstendige personopplysninger.

Artikkel 17 GDPR – Rett til sletting

Rett til sletting innebærer at en registrert – med visse unntak – har rett til å få slettet opplysninger om seg selv. Den registrerte har rett til å få sine personopplysninger slettet uten unødig forsinkelse når ett av følgende forhold gjør seg gjeldende:

  1. Hvis det ikke lenger er nødvendig for oss å ha opplysningene om den registrerte med hensyn til de formål vi samlet inn opplysningene for.

  2. Hvis vi har basert din behandling på et samtykke, og den registrerte nå trekker tilbake sitt samtykke, og vi samtidig ikke har en annen hjemmel for behandlingen.

  3. I tilfelle vi behandler opplysningene ulovlig (uten hjemmel i personvernforordningens kapittel II).

  4. Hvis vi er forpliktet til å slette opplysningene som følge av EU-lovgivning eller nasjonal lovgivning i en medlemsstat.

  5. Hvis vi er forpliktet til å slette opplysningene som en konsekvens av at den registrerte utøver sin rett til innsigelse.

  6. Hvis vi er tilbyder av en informasjonssamfunnstjeneste (for eksempel et sosialt nettverk), og du har basert din behandling av personopplysninger om en registrert på et samtykke gitt av den registrertes foresatte, og den registrerte nå selv tilbakekaller samtykket etter å ha fylt 13 år.

Artikkel 18 GDPR – Rett til begrensning av behandling

Du har rett til i visse tilfeller å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger, slik at opplysningene bare kan behandles for lagring. Den registrerte har rett til å få begrenset sine personopplysninger når ett av følgende forhold gjør seg gjeldende:

  1. Den registrerte bestrider riktigheten av personopplysningene. Vi skal i dette tilfellet begrense behandlingen av opplysningene i perioden inntil vi har hatt mulighet til å fastslå om personopplysningene er korrekte.

  2. Hvis vi behandler opplysningene ulovlig, og den registrerte motsetter seg sletting av opplysningene, men ber om begrensning av bruken. Den registrerte kan for eksempel foretrekke begrenset behandling hvis den registrerte ønsker at det skal kunne dokumenteres hvilke opplysninger som har inngått i behandlingen av en sak.

  3. Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene for behandling, men de er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

  4. Den registrerte har gjort innsigelse mot din behandling. Vi skal begrense behandlingen av opplysningene i perioden det kontrolleres om våre legitime interesser går foran den registrertes legitime interesser.

Artikkel 20 GDPR – Rett til dataportabilitet

Rett til dataportabilitet innebærer for det første en rett for den registrerte til å motta egne personopplysninger, som den registrerte har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format for personlig bruk uten hindring.
For det andre innebærer retten en mulighet for den registrerte til å overføre disse personopplysningene fra én behandlingsansvarlig til en annen. Personopplysningene skal kunne flyttes, kopieres og overføres fra ett IT-miljø til et annet uten hindring, hvis det er teknisk mulig.

Artikkel 21 GDPR – Rett til innsigelse

Rett til innsigelse innebærer at den registrerte til enhver tid har rett til – av grunner som vedrører den registrertes særlige situasjon – å gjøre innsigelse mot en ellers lovlig behandling av sine personopplysninger.
Hvis vi som behandlingsansvarlig mottar en innsigelse fra den registrerte, vil vi derfor vurdere om innsigelsen er berettiget, selv om vår behandling av opplysningene for øvrig er lovlig.

Du kan skrive til Jakob på: jakob@wineandbarrels.com.

Når du bruker wineandbarrels.no, godtar du at vi bruker cookies. Vi bruker cookies for å holde styr på dine valg (for eksempel hvilke varer som plasseres i handlekurven). I tillegg bruker vi cookies for å kunne målrette annonser på eksterne plattformer til deg.

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

 

Vær først i køen til eksklusiv information om nye produkter og attraktive tilbud!

 
Du kan sammenligne opptil 3 produkter
Sammenlign
MAKS 3 enheter
Antall flaskerAntall flasker
FlasketypeFlasketype
KjølesonerKjølesoner
Energi /kwhEnergi /kwh
PlasseringsstedPlasseringssted
Støynivå (dB)Støynivå (dB)
Antall hyllerAntall hyller
HøydeHøyde
BreddeBredde
DybdeDybde
Vendbar dørVendbar dør